آب تني در وان پر از نفت خام+تصاویر

آب تني در وان پر از نفت خام

در شهر نفتالان كشور آذربايجان و در ۳۲۰ كيلومتري شمال غربي باكو ميتوانيد يك مركز اسپا بيابيد كه مردم براي رقتن به داخل وان پر از نفت خام به آنجا ميروند.

در اين منطقه اعتقاد دارند كه نفت داراي خواص درماني است و براي درمان بيماري هايي مثل اگزما و پسورياسيس موثر مي باشد.

خواص نفت خام برای بدن

مجله مراحم: در زمان اوج اين منطقه در سال هاي ۱۹۸۰حدودا ۷۵ هزار مراجعه كننده در سال داشته است. بعد از فروپاشي شوروي كل حمام هاي نفت خام بسته شدند و حال بعد از چند دهه مجددا  راه اندازي شده اند.قدمت اين حمام ها بقدري ايست كه حتي در سفرنامه ماركوپولو حين عبورش از نفتالان زماني كه از چين به ونيز مي آمده است از اين حمام هاي نفت خام نام برده است.

حمام در نفت خوام

نفت خام,خواص درمانی نفت,حمام هاي نفت خام

حمام هاي نفت خام در آذربایجان

نفت خام,خواص درمانی نفت,حمام هاي نفت خام

حمام هاي نفت خام در آذربایجان

حمام کردن زنان در نفت
حمام هاي نفت خام در آذربایجان

حمام کردن زنان در نفت

حمام هاي نفت خام در آذربایجان

نفت خام,خواص درمانی نفت,حمام هاي نفت خام

حمام هاي نفت خام در آذربایجان

نفت خام,خواص درمانی نفت,حمام هاي نفت خام

حمام هاي نفت خام در آذربایجان

نفت خام,خواص درمانی نفت,حمام هاي نفت خام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: