داعش چاه‌های نفت موصل را آتش زد و فرار کرد +تصاویر

آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

بعد از حمله بی امان نیروهای ارتش عراق به داعش در شهر موصل؛ نیروهای داعش پا فرار گذاشته و چاه های نفت این شهر را به آتش کشیدند.

داعش چاه‌های نفت موصل را آتش زد و فرار کرد +تصاویر

 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش
آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

آتش زدن چاه های نفت به دست داعش

 آتش زدن چاه های نفت به دست داعش ,آتش زدن چاه های نفت موصل,فرار اعش در موصل, چاه های نفت داعش

میزان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: