آخرین جملاتی که بزرگان تاریخ قبل از مرگ گفتند

مجله مراحم: نیکولای گوگول یک نردبان چوبی خواست، چاپلین حتی در لحظات آخر هم دست از شوخی برنداشت و با کشیشی که بر سربالین او حاضر شده بود مزاح کرد، چرچیل از خستگی مفرط خود سخن گفت و برنارد شاو از اینکه در حال یک تجربه جدید است خرسند بود.

در این بخش آخرین جمله ای که ۱۴ نفر از مشاهیر پیش از چشم فرو بستن از جهان بر زبان آورده اند نقل می شود:

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟

آلبرت انیشتین: من کارم را همین جا به پایان رساندم…

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
چارلز (پادشاه انگلستان ): مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید…!!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
بنیتو موسولینی: به سینه ام شلیک کنید!!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
بتهوون : کمدی تمام شد!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
چارلی چاپلین: در پاسخ به گفته کشیش درباره اینکه امیدوارم خداوند روح شما را قرین رحمت کند گفت: چرا نکند؟ هر چی باشه روح من مال خودشه!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
وینستون چرچیل: ان قدر از همه چیز خسته شده ام که ..

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
آنتوان چخوف: خیلی وقت بود که شامپاین ننوشیده بودم…!!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
چه گوارا: شلیک کن ترسو، در نهایت فقط یک نفر را خواهی کشت!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
گوته : کمی نور بیشتر می خواهم…

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
نیکولای گوگول: یک نردبان، یک نردبان چوبی بیاورید.

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
ویکتور هوگو : یک نور تاریک می بینم!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
کانت: این خوبه!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
جورج برنارد شاو : این هم برای من یک تجربه جدید خواهد بود!

چهره های مشهور و تاثیرگذار تاریخ بشر، پیش از مرگ خود چه گفتند؟
سلطان سلیمان (شاه عثمانی) : یک دست من را از تابوتم بیرون بگذارید تا مردم ببینند سلطانی چون من با دست خالی از دنیا می رود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: