آخرین درخت کریسمس اوباما در کاخ سفید + تصاویر

  آخرین درخت کریسمس اوباما در کاخ سفید + تصاویر

 

  آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما

مجله مراحم : میشل اوباما بانوی اول آمریکا آخرین درخت کریسمس را در حالی تحویل گرفت که او و همسرش آخرین ماه‌های اقامتشان در کاخ سفید را تجربه می‌کنند.
 
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس
آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما , کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید , عکس میشل اوباما , میشل اوباما و آخرین درخت کریسمس

کریسمس خانواده اوباما در کاخ سقید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: