آخ از این فلانی ها…

معیار سنجش آدمها…

بعضی ها خاطره نمی شوند،
 میشوند معیار برای سنجش همه آدم های بعدی.
میشوند سقفی که آدمهای بعدی،
هرچقدر هم خوب باشند اگر قدشان به آن نرسد یک جای کار میلنگد.
“مهربان است، اما باید آنطور مهربانی کند که فلانی میکرد.”
” حمایتگر است، اما نه مثل فلانی”
“راه و رسم دلبری را بلد است،
 اما نه آنطور که فلانی بلد بود.”
آخ از این فلانی ها…

 آخ از این فلانی ها...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: