آدمها شبیه لیوانند

آدمها شبیه لیوانند
ظرفیت هایی مشخص دارند…
بعضی به اندازه استکان،
بعضی فنجان ،
بعضی هم یک ماگ بزرگ،،،
وقتی بیش از ظرفیت لیوان در آن آب بریزی، سرریز می شود،
خیس می شوی،
حتی گاهی که در اوج بدشانسی باشی
و در لیوان به جای آب ،
شربتی چیزی را زیادی ریخته باشی
وسرریز شده باشد ،
لکه اش تا ابد بر روی لباست می ماند.
آدمها مثل لیوان می مانند .
ظرفیت هایی مشخص دارند .
لطفا قبل از ریختن مهر و عطوفت در پیمانه های وجودیشان ،
ظرفیتشان را بسنج…
به اندازه محبت کن…
اگر این کار را نکنی ،
اگر زیادی محبت کنی
اگر سر ریز شدند و محبت بالا آوردند ،
باد الکی به غبغب انداختند
و پیراهن احساست را لکه دار کردند ،
فقط از خودت عصبانی باش که به ظرفیت ها توجهی نکردی…

 

آدمها شبیه لیوانند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: