آدم‌های چند مجهولی

آدم‌های چند مجهولی
آدم‌های چند مجهولی

 

یک معادله یک مجهولی
مثل آبِ خوردن حل میشود
فقط کافیست چند ثانیه وقت خرجش کنی
اما امان از معادلاتی که تعداد مجهولهایش زیاد شود
هی کنار هم قرارشان میدهی و نمیشود که نمیشود
دمار از روزگارت در می آورد
با ثانیه حل نمیشود…گاهی ساعتها
گاهی ماهها….
و حتی سالها وقت میبرد…
تنها راه حل این معادلات،پاک کردن صورت مساله است
آدمهای مجهول و بی ارزش زندگیتان را حل نکنید بلکه حذف کنید
وقتتان را میگیرند و عمرتان را هدر میدهند
زیاد زمان ندارید…

 

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: