آدم های توی ویترین…

تاحالا شده تو ماشین باشی
چشمت به ویترین یه مغازه بخوره و
 یه لباس خوشت بیاد؟
به زور جا پارک پیدا میکنی میری سمتش
ولی انگار فقط از دور قشنگ به نظر می رسیده٬ وقتی هم که برمیگردی سمت ماشین می بینی جریمه هم شدی !
خیلی از آدمایی که
تو زندگیمون اومدن و رفتن هم
حکم همون ویترین مغازه هارو دارن !

 

آدم های توی ویترین...

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: