آدم وقتی جوان است…

آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری فکر می کند.

فکر می کند پیری یک حالت عجیب و غریبی است که به اندازه صدها کیلومتر و صدها سال از آدم دور است.

اما وقتی به آن می رسد می بیند

که هنوز همان جوان ۱۸ ساله است

که موهایش سفید شده،

دورِ چشمهایش چین افتاده،

پاهایش ضعف می رود،

و دیگر نمی‌تواند پله ها را سه تا یکی کند..

و از همه بدتر بار خاطره هاست که روی دوش آدم سنگینی می کند.

 

جوانی ز سر ریشخند
گفت به پیری که کمانت به چند؟!

پیر بخندید و بگفت: ای جوان!
چرخ ، تو را نیز دهد رایگان…!

پیرمرد,پیری ,پیر بخندید و بگفت؛ای جوان!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: