آرایشگری که تازه بچه دار شد و مجانی کار میکرد

آرایشگر مجانی

آرایشگر مجانی در شهري در آمريكا، آرايشگري زندگي مي‌كرد كه سالها بچه‌دار نمي‌شد او قصد كرد كه اگر بچه‌دار شود، تا يك ماه سر همه مشتريان را به رايگان اصلاح كند. بالاخره خدا خواست و او بچه‌دار شد! روز اول يك شيريني فروش وارد مغازه شد. پس از پايان كار، هنگامي كه قناد خواست پول بدهد، آرايشگر ماجرا را به او گفت. فرداي آن روز وقتي آرايشگر خواست مغازه‌اش را باز كند، يك جعبه بزرگ شيريني و يك كارت تبريك و تشكر از طرف قناد دم در بود.

روز دوم يك گل فروش به او مراجعه كرد و هنگامي كه خواست حساب كند، آرايشگر ماجرا را به او گفت. فرداي آن روز وقتي آرايشگر خواست مغازه‌اش را باز كند يك دسته گل بزرگ و يك كارت تبريك و تشكر از طرف گل فروش دم در بود

روز سوم يك مهندس ايراني به او مراجعه كرد.

در پايان آرايشگر ماجرا را به او گفت و از گرفتن پول امتناع كرد. حدس بزنيد فرداي آن روز وقتي آرايشگر خواست مغازه‌اش را باز كند، با چه منظره‌اي روبرو شد؟

هفت تا ايراني، همه سوار بر ماشین آخرين مدل، دم در سلماني صف كشيده بودند و غر مي‌زدند كه پس چرا اين مردك الاغ مغازه‌اش را باز نميكنه

آرایشگری که تازه بچه دار شد و مجانی کار میکرد

آرایشگر مجانی

آرایشگر مجانی و آرایشگری که تازه بچه دار شد و مجانی کار میکرد,ماجرای آرایشگر مجانی و مشتری های ایرانی,داستان های خنده دار ایرانی جماعت

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: