آرایش عجیب مردان مقدس هندو (تصاویر)

آرایش عجیب مردان مقدس در کشورهای هند و نپال یکی از ایین های عجیب و غریب این مناطق است این آرایش عجیب مردان مقدس نشان دهنده مردن انهاست!

شاید برای شما هم عجیب باشد ولی این مردان خود را به مردن میزنند و در قانون کشورشان مرده محسوب میشوند.

آرایش عجیب مردان مقدس

این افراد معتقدند که مرده اند و با آرایش عجیب و غریب خود را از مردم جدا میکنند و در گوشه ای از مکان های مذهبی میخوابند و برای مردم دعا میکنند.

دولت هندوستان خود را موظف میداند که به این افراد آب و غذا بدهد زیرا آنها هیچ فعالیت انجام نمیدهند و کارشان فقط دعا خوانندن برای مردم و کشور است!

صورتشان پوشیده با خاکستر است که استادانه با موادی طلایی رنگ آرایش شده است. اینها مردان مقدس مذهب «هندو» هستند و هنگامی که مسئولیت دینی خود را عهده دار می‌شوند، به صورت آیینی مرده حساب می‌شوند.

این مردان که «سدهو» نامیده می‌شوند، در کشورهای هند و نپال در انزوا زندگی می‌کنند و از نظر خودشان مرده هستند. و از نظر قانون هند نیز آنها رسما مرده هستند. آنها طی یک تشریفات مذهبی ممکن است که حتی مراسم کفن و دفن خودشان را هم تدارک بببینند.

یک لبنانی به نام «عمر ردا» که در شهر ریاض عربستان سعودی زندگی می‌کند، عکس‌هایی از این افراد که خودشان را وقف اعتقاداتشان کرده‌اند در لباس و آرایش خاص مذهبی‌شان گرفته است که با هم می‌بینیم.

چهره‌های هولناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب و غریب مردان مقدس و چهره ترسناک مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس,مردگان متحرک

آرایش عجیب مردان مقدس هندو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: