آرا رییسی و روحانی در تهران چقدر بود ؟

آرا رییسی و روحانی در تهران

روحانی و رییسی طبق آمار داده شده اختلاف زیادی در تعداد ارا دارند و تهرانی ها رای بیشتری را به روحانی اختصاص دادند.

خبری از میزان آرای آقایان حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در تهران در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است که …
حسن روحانی در تهران حدود ۴ میلیون رای آورده است

آرا رییسی و روحانی در تهران

آرا رییسی و روحانی در تهران

آمار نهایی ارا در تهران

خبرگزاری عصر ایران در خبری از میزان آرای آقایان حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در تهران در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. مجموع واجدین شرایط استان تهران ۹ میلیون نفر، واجدین شرایط شهر تهران ۵میلیون و ۶۰۰ هزار نفر.

مشارکت مردم استان تهران ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار رای، مشارکت مردم شهر تهران بیش از ۵۵ درصد.

رای در استان تهران:

حسن روحانی حدود ۴ میلیون رای

سیدابراهیم رئیسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار رای

رای در شهر تهران:

– حسن روحانی حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار رای

– سیدابراهیم رئیسی ۹۵۸ هزار رای

رای در شهرستان ری

– حسن روحانی ۱۸۶ هزار و ۸۳۱ رای

– سیدابراهیم رئیسی ۱۳۷هزار و ۲۶۱ رای

منبع: عصر ایران

میزان رای رییسی و روحانی در پایتخت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: