آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند ؛ یک آقای اهل کشور ترکیه دارای ۳۲ فرزند و چهار زن می باشد .

این مرد ترکیه ای که اسمش تکین است تا به حال چهار همسر اختیار کرده و از این چهار زن دارای ۳۲ فرزند می باشد و دارای خانواده شلوغ و پر سرو صدا است ، اما باز هم این موضوع وی را خوشحال نمی کند و آرزو دارد تعداد فرزندانش به پنجاه نفر برسد. 

این مرد ادعا میکند که داشتن تعداد زیاد فرزند نعمت بزرگی است و من بیشتر وقتم را با فرزندانم میگذرانم و همه آنها را با نام میشناسم و از اینکه وقتم را با فرزندانم میگذرانم خوشحالم و لذت میبرم .

تکین در یکی از استان های ترکیه زندگی میکند و برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ ازدواج کرده است .

این مرد ترکیه ای از ۳۲ فرزندش ۱۲ تا پسر و ۲۰ تا از آنها دختر می باشد. 

وی فعلا در بزرگترین آرزویش رسیدن فرزندانش به تعداد پنجاه میباشد. 

امیدواریم با سعی و تلاش شبانه روزی به این آرزو و هدفش برسد.

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن 32 فرزند
مرد ترکیه‌ای با ۳۲ فرزند که آرزو دارد تعداد فرزندانش به ۵۰ برسد

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند

 آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن 32 فرزند
مرد ترکیه‌ای با ۳۲ فرزند که آرزو دارد تعداد فرزندانش به ۵۰ برسد

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن 32 فرزند
آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند
 آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن 32 فرزند
مرد ترکیه‌ای با ۳۲ فرزند که آرزو دارد تعداد فرزندانش به ۵۰ برسد

آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن ۳۲ فرزند
آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن 32 فرزند
مرد ترکیه ای که آرزوی پنجاه فرزند دارد
آرزوی مرد ترکیه ای با وجود داشتن 32 فرزند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: