مادر شدن آزاده نامداری و بچه دار شدن آزاده نامداری

مادر شدن آزاده نامداری و بچه دار شدن آزاده نامداری

مادر شدن آزاده نامداری

مجله مراحم : آزاده نامداری با انتشار این عکس در اینستاگرامش از تولد فرزندش در تاریخ ٩٥/٧/٥ خبر داد. فرزند او «گندم عبادی» نام دارد.

آزاده نامداری با انتشار این عکس در اینستاگرامش از تولد فرزندش در تاریخ ٩٥/٧/٥ خبر داد. فرزند او «گندم عبادی» نام دارد.

مادر شدن آزاده نامداری,بچه دار شدن آزاده نامداری مادر شدن آزاده نامداری,بچه دار شدن آزاده نامداری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: