آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر + تصاویر

آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر

بعد از درگیری و فحاشی دو ورزکار سابق و عضو شورای شهر تهران فعلی طی مراسمی با روبوسی کردن با هم آشتی کردند.

این دو ورزشکار کشتی گیر با درگیری لفظی و فیزیکی مرام پهلوانی را زیر سوال بردند و حال با روبوسی کردند سعی دارند  وجهه پهلوانی را به خود برگردانند و این جای تاسف بسیار دارد.
مراسم آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر در منزل یکی از دوستان مشترک این دو عضو شورای شهر تهران و با حضور چمران، کاشانی،دوستی و ساعی برگزار شد.

چند روز پیش در جلسه غیر علنی شورای اسلامی شهر تهران عباس جدیدی و علیرضا دبیر با یکدیگر درگیر شده بودند

آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر

آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر

روبوسی جدیدی با علیرضا دبیر

 آشتی کردن دو عضو شورای شهر

آشتی کنان عباس جدیدی و علیرضا دبیر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: