آلودگی وحشتناک هوای کرج (تصاویر)

تصاویر آلودگی هوای کرج

از روز جمعه بیست و یکم آبان‌ماه با افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها، هوای شهر کرج به مرز هشدار نزدیک شد. این کلان‌شهر امروز شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها به ویژه در مناطق مرکزی شهر بوده. امروز کرج آلوده ترین شهر کشور بود.
 

کرج آلوده ترین هوای ایران 

 
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
الودگی هوا, هوای پر دود, هوای كثیف
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: