آموزش نظامی دختر فنلاندی در ایران + تصاویر

 

آموزش نظامی دختر فنلاندی در ایران

 آموزش نظامی دختر فنلاندی در ایران یک دختر فنلاندی به اسم آنا به ایران سفر کرده تا فنون نظامی باستانی را آموزش ببیند.

این دختر فنلاندی این آموزش فنون نظامی و تیراندازی با کمان بر روی اسب از استاد علی قورچیان آموزش میبیند.

نشنال جئوگرافی تصاویری از آنا مینکینن دختر فنلاندی که برای آموختن فنون نظامی باستانی

مانند تیراندازی باکمان روی اسب به ایران سفر کرده منتشر کرده است.

مینکینن که در حال آموختن هنرهای رزمی است به علی قورچیان (استاد هنر های رزمی باستانی)

پیامی ارسال می کند و از او درخواست می کند تا به ایران سفر کند تا با هنر های نظامی باستانی ایران آشنا شود.

قورچیان درخواست مینکینن را می پذیرد و او همراه با یک عکاس مجله محلی راهی ایران می شود،

پورتولنو (عکاس) دوازده رو از نحوه آموزش هنرهای باستانی توسط قورچیان عکس برداری می کند.

آموزش نظامی دختر فنلاندی

آموزش نظامی دختر فنلاندی در ایران آموزش نظامی دختر فنلاندی در ایران آموزش نظامی دختر فنلاندی در ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: