آنان که میفهمند عذاب میکِشند

 

♦برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست
♦و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است

♦آنان که میفهمند عذاب میکِشند
♦و آنان که نمیفهمند عذاب می دهند

♦مهم نیست که چه “مدرکی” دارید
♦مهم اینه که چه “درکی” دارید

مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبیِ بالایی دارند،
کلماتی که از دهانِ شما بیرون می آید ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست…

✅ پس
وای بر جمعی که لب را بی تامل وا کنند
چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثلِ نداشتن و زیاد خرج کردن است!
پس نگذارید زبانِ شما از افکارتان جلو بزند

♦حواسمان باشد که:
ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ؛
ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ؛

ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ؛
با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ؛

ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ؛
با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ؛

ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ؛
ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ؛

ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود جدایی انداخت؛
با زبان میشود آشتی برقرار کرد؛.

با زبان میشود آتش زد؛
با زبان میشود آتش را خاموش کرد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: