آنچنان ذهن من از خواستنت سرشار است

آنچنان ذهن من از خواستنت سرشار است
که شب از یاد تو تا وقت سحر بیدار است

حیف از این قسمت و تقدیر که هر کار کنم
باز بین من و تو فاصله معنا دار است

با دل عاشق این مرد جه کردی بانو
که چنین رد شدن از کوچه تان دشوار است

خودمانیم تعارف که نداریم بگو…
دست بردارم اگر پای کسی در کار است

بی تو با یاد تو رویای قشنگی دارم
قسمت این است دلم دولت خود مختار است

فرض کن دست مترسک به کلاغی نرسد
دست کم باعث دلگرمی شالیزار است

روزها یاد تو ،شب یاد تو، در خواب خودت
سهمم از حادثه عشق همین مقدار است

حسن توکلی

 

آنچنان ذهن من از خواستنت سرشار است

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: