آهای دهه شصتی سرتو بالا بگیر…

دهه شصت - صف نفت در زمان جنگهی دهه شصتی سرتو بگیر بالا!
میدونم تو جوونی پیر شدی…
میدونم آهنگ یو یو بازی کردنت ، آژیر قرمز بود…
میدونم واسه دوچرخه و آتاری معدل بیست آوردی و هرگز نخریدن برات.
می دونم بچگیات بمبارون بود
میدونم دوران نوجوانیت توی صف های طولانی نفت تلف شد
می دونم در زمان رشد و پیشرفتت حتی  دستگاه ویدئو هم ممنوع بود… میدونم نظامت جدید بود…
می دونم کلاسات پر آدم بود و توی هر میز و نیمکت سه نفره و گاهی هم چهار نفره مینشستید …
سنبل شما شهید حسین فهمیده بود…
 شما دهه شصتی ها حرمت را می فهمید, از خود گذشتگی را میفهمید, توهین نکردن را میفهمید!
حالا باید همکلام نسل “جاستین بایبر” شوی!
کسایی که شلوار را تا نصفه بالا کشیده اند و به شورت شان افتخار میکنند!
سخت ست رابطه با تهی و تتلو و ساسی مانکن!
سخت ست فهمیدن عجیجم و عجقم و ملسی و…
سخت است مقایسه کردن آرزوهای کودکی تو که اتارای یا عروسک بود با تپلت و گلگسی های الان
ببین منو ، سرتو بگیر بالا رفیق…
درسته تو کودکی و نوجوانی خوبی نداشتی ولی
در عوض یه مرد و یه زن واقعی بار اومدی…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: