آوارگی پردیس افکاری در ترکیه + عکس

آوارگی پردیس افکاری Pardis Afkari در ترکیه و وضعیت اسفناک زندگی پردیس افکاری در ترکیه بعد از مرگ مدیر شبکه جم را ببینید.

پردیس افکاری Pardis Afkari

پردیس افکاری Pardis Afkari ، بازیگری که با رویای اقامت و کار و با وعده های رنگارنگ کریمیان، مدیرعامل به قتل رسیده شبکه جم تی وی راهی این شبکه شده بود، این روزها در حال تحمل شرایط اسف بار اقامت در ترکیه از طریق سازمان ملل است.
درست یکسال پیش بود که خبر رفتنش در کنار خبر رفتن چند همکار دیگرش به ترکیه منتشر شد؛ خبری که در آن روزهای اوج پیوستن بازیگران ایرانی به یک شبکه فارسی زبان، چندان عجیب نبود. تیرماه سال قبل ناگهان خبر پیوستن او این بازیگر ۵۱ ساله به شبکه جم تی وی به همراه عکس های بی حجابش، منتشر شد.

آوارگی پردیس افکاری

آوارگی پردیس افکاری Pardis Afkari

آوارگی پردیس افکاری

بر اساس اخبار رسیده، بعد از حضور افکاری و همسرش در ترکیه، بر خلاف وعده داده شده از سوی کریمیان برای گرفتن اقامت این کشور، هیچ گونه اقدامی برای گرفتن اقامت آنان انجام نشده است.

شرایط گرفتن اقامت از طریق سازمان ملل آنقدر سخت است که برخی عطای آنرا به لقایش می بخشند.
بر اساس قانون سازمان ملل و کشور ترکیه، حداقل زمان گرفتن اقامت در ترکیه از سوی سازمان ملل حداقل یک سال و حتی تا دو سال ممکن است ادامه پیدا کند و فرد درخواست کننده نیز در این مدت با شرایطی مانند امکان توقیف توسط پلیس مهاجرت ترکیه و کمبود منابع مالی روبرو خواهد شد.

آوارگی پردیس افکاری

وضعیت اسفناک زندگی پردیس افکاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: