آیا تا به حال به دستشویی عمومی رفته اید؟

آیا تا به حال به اجبار به دستشویی عمومی رفته اید که بوی بد بدهد بطوری که حالت خفه شدن به شما دست بدهد؟
دقت کرده اید که بعد از ۵ دقیقه، دیگر به آن شدت بوی بد را احساس نمی کنید ؟! و اگر تصادفا یک ساعت آنجا گیر بیفتید ممکن است بگویید: انگار اصلا بوی بدی نمی آید .
قانونی در این جا داریم که صادق است: ما به محیطمان عادت می کنیم.اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است!اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید.اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید. و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوید.

یک روز را ۳۶۵ بار تکرار نکنیم

حواسمان باشد به کجا عادت میکنیم شاید بوی گند اطرافمان ،اطرافیانمان را از ما دور کند و چشم باز کنیم و ببینیم خودمان هستیم در یک لجنزار که بهش عادت کردیم…

 

برگرفته از کتاب یک روز را ۳۶۵ بار تکرار نکنیم

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/10/d1e1388543db3b4ee3a01c23b5c6b3f9_-_یک_روز_را_365_بار_تکرار_نکنیم.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: