آیا فیلم جدید فرزاد موتمن یک فیلم هندی است؟

آیا فیلم جدید فرزاد موتمن یک فیلم هندی است؟

سراسر شب فیلم جدید فرزاد موتمن است که برخلاف عقیده ها به جشنواره ۹۶ راه نیافت.

آیا فرزاد موتمن یک فیلم هندی ساخته است ؟

فرزاد موتمن : سراسر شب یک فیلم خیابانی است و کم و بیش واقعگرا با صحنه‌های تخیلی، رگه ترسناک، یک کمدی خفیف و یک قصه پلیسی!!!

موتمن در یکی از تازه ترین گفتگوهایش پیرامون «سراسر شب» و در توصیف ویژگیهای فراوان فیلمش به «سینما» گفت:

فیلمی است که لحنی به خصوص دارد و مولتی‌ژانر است؛

در عین حال که یک درام عشقی است، فیلمیست خیابانی؛

و از آنجا که فیلمیست خیابانی و کم و بیش واقع گرا اما صحنه های تخیلی خیلی زیادی دارد

و حتی در برخی موارد تنه به فیلمهای علمی-تخیلی می‌زند.

رگه ترسناکی دارد و به علاوه یک صحنه موزیکال و لحن کمدی-خفیفی که در سراسر فیلم پراکنده است.

یک قصه فرعی پلیسی هم در فیلم وجود دارد و فیلمی است که ژانرهای متفاوتی در خود تجربه کرده.

اگرچه این مولتی ژانری یا چندژانری بودن «سراسر شب» را نمی‌توان نقطه قوت یا ضعف فیلم قلمداد کرد

اما با توصیفی که موتمن از فیلمش ارائه کرده که از واقع‌گرایی تا تخیلی بودن و از مایه‌های ترسناک تا کمدی را در خود دارد،

گونه‌ای موسوم به «ماسالا» را تداعی میکند که بیش از هر نقطه دیگر در تولید فیلمهای هندی کاربرد دارد.

آیا فیلم جدید فرزاد موتمن یک فیلم هندی است؟

«ماسالا» نام ادویه هندی و سبک غالب فیلمسازی بالیوود است که از اکشن تا کمدی و پلیسی و مایه های عاشقانه را دربرمی گیرد

و چنان ملغمه ای از اتفاقات مختلف و گاه متناقض را ارائه میدهد که فقط و فقط «فیلم هندی» است که میتواند آن را توصیف کند.

آنچه فرزاد موتمن در توصیف چندژانری بودن فیلمش ارائه داده هم بیش از هر چیز گونه «ماسالا» را تداعی میکند.

آیا «سراسر شب» یک فیلم هندی است؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: