آیه قرآن بر روی جلد نشریه تایم +عکس

شماره جدید هفته نامه تایم آیه‌ای از قرآن کریم را روی جلد برده

هفته نامه تایم در شماره جدید خود، برای گزارشی که دارد ، آیه‌ای از قرآن کریم راروی جلد برده: “هرکس جان یک نفر را نجات دهد، بشریت را نجات داده است”(آیه ۳۲سوره مائده) .

آیه قرآن بر روی جلد نشریه تایم +عکس

آیه قرآن بر روی جلد نشریه تایم +عکس
آیه قرآن بر روی جلد نشریه تایم +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: