آیین “نو اوستی” اردبیلی ها را ببینید (تصاویر)

آیین سنتی”نو اوستی” صبح روز چهارشنبه در کناره رودخانه “بالیخلو” با حضور جمعی از بانوان برگزار شد.
 
مجله مراحم: همه ساله برخی از دختران و بانوان اردبیلی با نیت برآورده شدن آرزوهای خود روز پس از چهارشنبه سوری با در دست داشتن قیچی و جارو و کوزه سفالی در کناره رودخانه “بالیخلو” حاضر می شوند و به طور نمادین آب را قیچی و جارو می کنند.
 
شرکت کنندگان در این آیین سه مرتبه عرض رودخانه را طی کرده و به طور نمادین آب را قیچی و جارو می کنند و در پایان دختران و بانوان کوزه های سفالی که با آب پر کرده اند را می‌شکنند. 
 
پرتاب لنگه کفش کهنه به رودخانه با نیت از بین بردن تنگی ها و فشارها از زندگی از دیگر رسوم این مراسم است.
 
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!
(تصاویر) نیت کنید و آب را قیچی کنید!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: