آی مردم روزگارم را به یغما برده اند

برگ ریزانم بهارم را به یغما برده اند

بادها صبر و قرارم را به یغما برده اند

حالِ پاییز من از شور زمستان بدتر است

باغ پُر بار انارم را به یغما برده اند

سال ها چنگیز ها با اسب های یکه تاز

خانه ام…ایلم…تبارم را به یغما برده اند

مثل انسان نخستینم ولی آواره تر

سیل ها دیوار غارم را به یغما برده اند

چشم هایم را می آویزم به در دیوانه وار

میخها دار و ندارم را به یغما برده اند

در دل انگشت هایم شور شادی مرده است

تار تب دار سه تارم را به یغما برده اند

جار می زد دوره گردی کوچه های شهر را :

آی مردم .روزگارم را به یغما برده اند

آی مردم روزگارم را به یغما برده اند

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: