اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی (تصاویر)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی دقایقی پیش برگزار شد و محمدباقر قالیباف دست در دستان ابراهیم رئیسی وارد مصلی امام خمینی شدند. لازم به ذکر است که تعداد هواداران هر دوی این نامزدها به نصف هواداران حسن روحانی در ورزشگاه آزادی هم نمیرسید.

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی

همایش هواداران سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز سه‌شنبه بیست و ششم اردیبهشت در مصلی امام خمینی(ره) در حال برگزاریست.

همایش هواداران سید ابراهیم رئیسی

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

تجمع هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

تجمع هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

تجمع هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

همایش هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی (ره)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

همایش هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی (ره)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

همایش هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی (ره)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

همایش هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی (ره)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

همایش هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی (ره)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

همایش هواداران ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در مصلی امام خمینی (ره)

اتحاد هواداران رئیسی و قالیباف در مصلی امام خمینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: