اتفاق جالب برای عکاس هنگام عکس گرفتن ! + تصاویر

 اتفاق جالب برای عکاس هنگام عکس گرفتن ! + تصاویر

عکس گرفتن از یک خانواده دم‌عصایی!

عکاسی که از یک خانواده دم‌عصایی عکس می‌گرفت، دچار حادثه دردناکی شد.

مجله مراحم : پیر پویلوکس، عکاسی است که از طبیعت وحشی کشورهای مختلف و از حیوانات گوناگون عکسبرداری می کند.

این دفعه این عکاس از یک خانواده دم‌عصایی که در صحرای کالاهاری در آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند، عکسبرداری می کرد که این بار یکی از همین حیوان‌ها درس جالبی به او داد تا دیگر بدون اجازه از آن‌ها عکس نگیرد.

پویلوکس در حالی که برای عکس گرفتن از این حیوانات روی زمین دراز کشیده بود، یک دم‌عصایی به او نزدیک شد و انگشت او را گاز گرفت.

 
پویلوکس , عکاسی از طبیعت وحشی , عکس گرفتن ازخانواده دم‌عصایی , حیوانات در صحرای کالاهاری
پویلوکس , عکاسی از طبیعت وحشی , عکس گرفتن ازخانواده دم‌عصایی , حیوانات در صحرای کالاهاری
پویلوکس , عکاسی از طبیعت وحشی , عکس گرفتن ازخانواده دم‌عصایی , حیوانات در صحرای کالاهاری
پویلوکس , عکاسی از طبیعت وحشی , عکس گرفتن ازخانواده دم‌عصایی , حیوانات در صحرای کالاهاری
پویلوکس , عکاسی از طبیعت وحشی , عکس گرفتن ازخانواده دم‌عصایی , حیوانات در صحرای کالاهاری
پویلوکس , عکاسی از طبیعت وحشی , عکس گرفتن ازخانواده دم‌عصایی , حیوانات در صحرای کالاهاری
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: