اتفاق عجیب قبل از فرو ریختن ساختمان پلاسکو

ویدئویی عجیب از پیشگویی یک شخص قبل فرو ریختن ساختمان پلاسکو

این ویدئو لحظه سوختن پلاسکو و قبل از فروریختن میباشد. وضعیت تجهیزات اطفاء حریق رو نسبت به گستردگی آتش و عظمت ساختمان ببینید.

در این ویدئو یک نفر قبل از فرو ریختن ساختمان میگوید من دو سال پیش خواب دیدم که این ساختمان تخریب میشود! 

یک ساعت بعد از حرف های این شخص ساختمان فرو ریخت…

پیشگویی ریزش ساختمان پلاسکو

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: