اتوبوس عجیب یگان ویژه ایران (عکس)

عکس: اتوبوس زرهی عجیب یگان ویژه ناجا

تصویر زیر اتوبوس زرهی یگان ویژه ناجا را که در اولین همایش امنیت، اقتدار و پیشرفت به نمایش در آمده نشان می‌دهد. 

 

اتوبوس عجیب یگان ویژه ایران

 
اتوبوس زرهی خاص یگان ویژه ناجا,اتوبوس عجیب یگان ویژه ایران
اتوبوس زرهی خاص یگان ویژه ناجا,اتوبوس عجیب یگان ویژه ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: