اجرای دفاع شخصی و حرکات رزمی با چادر!

اجرای دفاع شخصی و حرکات رزمی با چادر!

دفاع شخصی دخترانه با چادر در افتتاحیه جشنواره هنرهای رزمی

فیلم دفاع شخصی با چادر

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: