تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلا +تصاویر

تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلا را با جزئیات کامل در مجله مراحم بخوانید.

تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی

اجساد دفن شده با طلا و جواهرات و لباس های فاخری که یر تن داشتند در شهر رم کشف شده است که قدمت ۴۳۷ ساله دارند.
این اجساد تقریبا ۵۰۰ سال پیش یا انواع جواهرات گران قیمت و طلا و لباس های گران قیمت و فاخر و ابریشم دفن شده بودند.

تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی

جسدهای کشف شده با جواهر و طلا

این اجساد و اسکلیت ها متعلق به تعدادی از شهدای مسیحی بوده است.
همچنین افراد مشهوری و سر شناسی مانند سنت واریوس و سنت البرتوس و سنت والنتین بوده است
که به کلیسای کاتولیک فرستاده شدند تا از نابودی و خرایی در امان بمانند.

تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی

این اجساد در دخمه ای که جسد های پرستاران شهید و راهبان بودند دفن شده بودند.
دلیل دفن این اجساد با لباس و جواهر راحتی آنها بعد از مرگ می باشد که بعد از مرگ به راحتی به زندگی ادامه دهند.
این اجساد برای کاتولیک ها بسیار با ارزش است و در قبرستانی در شهر رم کشف شده است.

تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی

تصاویر دفن اجساد با جواهر و طلا

در تصاویر زیر اجساد دفن شده با طلا و جواهر را مشاهده می کنید.

تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحیتزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلاتصاویر تزئین اسکلتتزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلا تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلاتصایر تزئین اجساد مسیحی تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلا تزئین اسکلت و اجساد شهدای مسیحی با طلا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: