ارضا شدن زن در زمان پریود چه حکمی دارد؟

ارضا شدن زن در زمان پریود چه حکمی دارد و حکم ارضا شدن زن بدون دخول در زمان پریود را در مجله مراحم بخوانید.

یادگیری احکام و مسائل شرعی برای مسلمانان از واجبات است و ما در اینجا احکامی را درباره زناشویی و مسائل زنانه
برای شما منتشر کرده ایم .

ارضا شدن زن در زمان پریود چه حکمی دارد

 

پرسشی که شاید برای اکثر زوجین پیش بیاید این است که در زمان پریود و عادت ماهیانه
تا چه حد میتوانند به هم نزدیک شوند و چقدر میتوانند از هم لذت ببرند ؟

سوالی که مطرح شده است به این صورت است :  آیا در زمان پریود زن می تواند ارضا شود ؟
آیا زن در زمان پریود با لمس و ماساژ دست اعضای تناسلی و بدون اینکه دخول انجام شود
میتواند توسط همسرش از جهت جنسی ارضا شود؟

رابطه جنسی در زمان پریود حرام است و کفاره دارد

پاسخ : رابطه جنسی در زمان پریود و عادت ماهانه حرام و اگر انجام شود ، شامل پرداخت کفاره میشود .

در زمان پریود رابطه جنسی از جلو حرام است و باید شوهر صبر کند تا مدت عادت ماهانه همسرش به اتمام برسد .
اما این به معنا نیست که زن و شوهر در این مدت مثل یک غریبه با هم رفتار کنند ،
بلکه باید به گونه دیگر نیازهای جنسی هم را رفع کنند و به اوج لذت جنسی برسند .

رابطه جنسی در زمان پریود

ارضا شدن زن در زمان پریود

احکام ارضا شدن زن در زمان پریود

زوجین میتوانند در این مدت از هم لذت ببرند و از دیگر روش ها برای در کنار هم بودن استفاده کنند .
زن و شوهر می توانند بدون دخول از طریق بازی کردن با هم و لمس و ماساژ عضو جنسی
همدیگر و تحریک کردن آن از هم لذت ببرند .
رابطه عاشقانه زن و شوهر بدون دخول هم یکی از راهکار های دوران پریودی می باشد
که شوهر با دست و ماساژ عضو تناسلی زن آنرا تحریک کرده و باعث ارضا شدن زن می شود .
حکم شرعی جنابت و ارضا شدن زن در دوران ماهانه هیچ فرقی با جنب شدن
در غیر زمان پریود ندارد و باید تمام مسائل جنابت را رعایت کرده و غسل جنابت انجام دهد .
اگر زن از روی لباس و نوازش کردن عاشقانه و ملاعبه و ماساژ دادن در زمان پریود ارضا شود
و منی خارج گردد باید غسل جنابت انجام دهد .

ارضا شدن زن در زمان پریود

رابطه جنسی از عقب هم توصیه نمی شود ، اما یکی از راه هایی است که اگر زن تمایل داشته باشد

و رضایت به این کار بدهد موردی ندارد ، هرچند این کار مورد نکوهش قرار گرفته است.

پرسش دیگری که مطرح شده است : آیا زن بدون اینکه غسل عادت ماهانه انجام بدهد
می تواند رابطه جنسی داشته باشد ؟

پاسخ : هر چند بهتر است قبل از رابطه جنسی به حمام رفته و غسل عادت ماهانه و یا حیض را انجام دهد ، اما هیچ اشکالی ندارد و میتوان بدون غسل حیض و عادت ماهانه ، با همسر نزدیکی کرد .

ارضا شدن زن در زمان پریود

منبع:hadana.ir

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: