ازدواج ۴۰ زوج جوان در امامزاده حسن (تصاویر)

مراسم پیوند آسمانی ۴۰ زوج جوان، عصر سه شنبه با سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در امامزاده حسن (ع) برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833360.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833343.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833347.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833344.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833345.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833346.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_23737_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_29728_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_40422_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_79085_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_88742_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_25775_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_79566_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/24/13940624001637_76464_PhotoL.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1833350.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: