از سر تنهایی وارد یک رابطه نشوید…

از سر تنهایی وارد یک رابطه نشوید…

دوستی از روی اجبار,عاشق شدن مجدد,وارد رابطه مجدد,متن های روانشناسی

 

یه روز غذایی داشتیم ،که مورد علاقه من نبود
 نه اینکه بد مزه باشد ، من دوست نداشتم …
 غذا نخوردم ، بقیه غذاشون رو خوردند رفتند پی ِ کارشان …
خیلی اتفاق خاصی نیفتاد ! نه بقیه تب کردند که من ناهار نخورده ام نه من از گشنگی مُردم … حال اگر آن غذا را به زور می خوردم آن را حرام می کردم هیچ ، هر قاشقی هم که پایین می دادم عذاب می کشیدم …
 اگر از تنهایی رنج می بَرید خواهشا به غذاهایی که دوست ندارید قانع نشوید ،
 بگردید غذای مورد علاقه تان را پیدا کنید این که از سر تنهایی وارد یک رابطه با کسی شوید که خیلی دوستش ندارید ،
هم خودتان را عذاب می دهید و هم طرف مقابلتان را حرام میکنید …
 همیشه به خاطر نیاز هایتان دست به هر کاری نزنید ، هیچ وقت هر غذایی را بخاطر گشنگی نخورید …

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: