استتار شگفت انگیز حیوانات + تصاویر

 

حیوانات در محیط زیست خودشان را وقف میدهند و به رنگ طبیعت در می آیند ، تا در امان باشند.

هر زمان احساس خطر کنند استتار کرده و خودشان را به رنگ و شکل محیط اطراف در می آوردند.

این تصاویر زیبا که از مناطق مختلف در استرالیا، تگزاس و مغولستان گرفته شده، گوشه ای از استتارهای هنرمندانه موجودات زنده را به نمایش می گذارد.

منبع: خبرگزاری مهر

 

 استتار شگفت انگیز حیوانات

 
استتار شگفت انگیز حیوانات
 مخفی شدن حیوانات در محیط
استتار شگفت انگیز حیوانات
 مخفی شدن حیوانات در محیط
استتار شگفت انگیز حیوانات

 استتار حیوانات در محیط

استتار شگفت انگیز حیوانات
  استتار حیوانات در محیط 
استتار شگفت انگیز حیوانات‎
  استتار حیوانات در محیط 
استتار شگفت انگیز حیوانات

 مخفی شدن جانواران در طبیعت

استتار شگفت انگیز حیوانات
  مخفی شدن جانواران در طبیعت
استتار شگفت انگیز حیوانات‎
  مخفی شدن جانواران در طبیعت
استتار شگفت انگیز حیوانات
  مخفی شدن جانواران در طبیعت
استتار شگفت انگیز حیوانات
  مخفی شدن جانواران در طبیعت
استتار شگفت انگیز حیوانات
 
استتار شگفت انگیز حیوانات
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: