استقبال عجیب خوزستانی ها از حسن روحانی

استقبال عجیب خوزستانی ها از حسن روحانی

اعتراض جالب خوزستانی ها به حسن روحانی در نوع خود متفاوت و جالب بود. تعدادی از جوانان خوزستانی در حاشیه سفر حسن روحانی به اهواز با سر و ظاهری گل آلود به استقبال رئیس جمهور رفتند.

تعدادی از جوانان اهوازی به نشانه اعتراض به آب و هوای خوزستان خود را گل آلود کردند به استقبال حسن روحانی آمدند.

حسن روحانی قول داده که مشکل آلودگی هوا را در خوزستان رفع کند.

اعتراض متفاوت جوانان اهوازی به سفر انتخاباتی روحانی با آب گل آلود و ماسک

استقبال عجیب خوزستانی ها از حسن روحانی

استقبال عجیب خوزستانی ها از حسن روحانی

اعتراض جالب خوزستانی ها به حسن روحانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: