اسپرم جهشی و باروری چیست؟

اسپرم جهشی و باروری

شاید شما نیز جهش اسپرم را تنها با ذرّاتی می شناسید که دم آنها دائماً تکان می خورد، امّا حقیقت این است که قدرت

جهش هر اسپرم، بسته به وجود یک سری ترکیبات شیمیایی دارد که خود، باز هم بستگی به کشش رحم زن برای بارور

شدن دارد. امروزه محققین در پی آزمایشات پی در پی به نتایجی رسیده اند که با رعایت درمان های خاصّ، می توان عقیمی

اسپرمهای مردهای عقیم را برطرف ساخت.

طی سالها پیش دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که مقدار باروری و جهش یک اسپرم بستگی به میزان قلیایی یا اسیدی

بودن مایع منی دارد. شاید در حالت عادی مایع منی مرد اسیدی باشد، امّا به محض مقاربت و وارد شدن به محیط رحم زن،

حالت قلیایی به خود گرفته و به جای جذب تخمک، آن را دفع می کند.
در اصل مقدار PH (قلیایی یا اسیدی بودن) مایع منی به دلیل آزاد سازی پروتون تغییر می کند(پروتون: اسیدهایی که

یون های هیدروژنی آزاد می کنند که به عبارتی base یا ساختار اصلی نیز نامیده می شوند)

تجمع پروتون ها در داخل یک سلول اسپرمی (اسپرم) چیزی حدود ۱۰۰۰ بار بیشتر از خارج آن است. به عقیده ی پروفسور

یوری کیریکوک، استاد دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیکو،:”با ایجاد روزنه ای در غشای یک اسپرم، تمام پروتون ها به طرف بیرون

آزاد می شوند و در این بین وجود مولکولهایی باعث خارج شدن آنها می شوند”
به عبارتی در حالت عادی اسپرم ها همواره داخل لانه خود که شبیه بادکنکی است که به جای هوا پر از پروتون است، نهفته اند.

تنها با روزنه ای در غشای این ذخیره گاه اسپرم، پروتون ها با سرعت زیادی آزاد می شوند.
در اصل، دم هر اسپرم از شیارهای پروتونی به نام اچ.وی.یک. پوشیده شده است. وقتی این شیارها با محرّک خارجی تحریک

شود، فعّال شده و با روزنه ی ایجاد شده، تمامی پروتون ها یکباره آزاد می شوند.

 

به گفته ی پروفسور کیریکوک، عوامل زیادی در آزاد شدن اچ.وی.یک. تأثیرگذارند، مثل محیط قلیایی که خود باعث ایجاد محیط

خارجی برای سلول اسپرم که عاری از هرگونه روی (زینک) است، می شود.

یکی دیگر از این عوامل، در معرض بودن سلّول اسپرم در مقابل “اندوکادابینیود” که به “آنانداماید” نیز معروف است (مادّه ای

که در مردها و زنها در مجاورت مایع تخمکی یا سلول اسپرمی در اندام های تناسلی وجود دارد)، که سبب آزاد

شدن پروتون ها می شود.
در این مادّه نوعی چربیهای طبیعی موجود است که خود بر تحریک عصبها موثر است، بنابراین شاید بتوان از آن به عنوان

مهمترین عامل در آزاد شدن پروتون ها یاد کرد. علّت نام گذاری این مادّه این است که تا حدّی شباهت به عملکرد موادّ ماری

جوآنا دارد، امّا خود ماری جوآنا به دلیل ترکیبات بیش از حدّ این محرکها، سبب عقیم شدن می شود.

مارجوآنا به ندرت شاید باعث تحریک یکباره ی اسپرم و آزاد شدن آنها بشود، امّا نتیجه آن است که اسپرمها ساعتها بی مصرف

و بدون حرکت بعدی ساکن می مانند! بنابراین قبل از اینکه به مایع کششی رحم در زن برسند، تمام انرژی آنها تحلیل و می

میرند.

کریکوک بر این عقیده است که با تحقیقات جدید به روی اچ.وی.یک. می توان به نتایج جدیدی در افزایش تحرّک و حرکت اسپرم

رسید. در حقیقت بیشترین تأثیر جهش یک اسپرم، همان پ.هاش. مایع منی (میزان قلیایی یا اسیدی بودن آن) است که

سبب تحریکات اوّلیه اسپرم و حرکت و کشش توسط لوله فالوپ (کشش گردن رحم زن) به داخل و نزدیکی و لقاح با تخمک

است.
در واقع از این اکتشافات در دو راه می توان استفاده کرد، برای رفع عقیمی برخی مردها و در مقابل راهی برای جلوگیری از

بارداری های بیش از حدّ در مردها (ضد بارداری)، از طرفی برای مصرف اوّل، یعنی رفع عقیمی برخی مردها، تعداد کافی خود

اسپرم نیز در آنها شرط لازم است.

 

.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: