اسکی و تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش + تصاویر

اسکی بازی زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش + تصاویر

گردش و تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش

دیوید بکهام با فرزندانش در حال اسکی کردن

 

مجله مراحم : دیوید بکهام، فوتبالیست مشهور سابق در اینستاگرامش تصاویری از خود به همراه خانواده‌اش منتشر کرده که آنها را در حال بازی اسکی نشان می‌دهد. در این تصاویر وی به همراه همسر و چهار فرزندش مشغول اسکی در کوه‌های کانادا هستند.

بکهام این تصاویر را در حالی به اشتراک می‌گذارد که اخیراً افشای یک ایمیل، رسوایی اخلاقی او را به دنبال داشت. این فوتبالیست سابق ۴۱ ساله چهار فرزند به نام‌های بروکلین، رومیو، کروز و هارپر دارد.

 

 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش

ویکتوریا، همسر دیوید بکهام

 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
 دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن  , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش
دیوید بکهام و فرزندانش در حال اسکی کردن , تفریح زمستانی دیوید بکهام با فرزندانش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: