اس ام اس های تیکه دار

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

تنها فرق میان تو و شیطان در این بود که
شیطان به انسان سجده نکرد و تو به هر حیوانی سجده کردی !

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویم
مشترک مورد نظر آدم نمی باشد
قطع کن !

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

 به بعضیام باید گفت :
زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

وقتی داشتی می رفتی
گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمی تونی پیدا کنی
توی دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

از فردا بیشتر مراقب باش
تقاص اشک های امشب من سنگین تراز تمام روزهایی است
که عاشقانه گریه کردم

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

با وجود تو عشق در من تغییر معنا داده است
به لجن می کشی واژه ها را …

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

فرق سرت می دونی کجاست ؟
دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجا

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

مشکل از خود ماست
واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره
دو کیلومتر می دویم

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

یه رابطه عاشقانه فقط مخصوص دو نفره
ولی بعضی از احمق ها شمارش هم بلد نیستن …

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

امان از روزی که
دو زاری مثل تو خودش رو تراول فرض کنه ..

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

تمام غصه های که برایت خوردم بالا آوردم
طعم بیهودگی می داد …

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

زمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم
اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است  …

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

بعضیا کات مات حالیشون نیست
فقط دوست دارن بازی کنن

اس ام اس تیکه دار سنگین, اس ام اس

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو
ایراد از تو نیست
مگس هیچ وقت سمت گل نمی ره
همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش …

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: