اعتراض جالب زنان لبنانی به قانون تجاوز! +تصاویر

اعتراض جالب زنان لبنانی به قانون تجاوز! +تصاویر

مجله مراحم؛ گروهی از زنان لبنانی عضو یک NGO با تجمع مقابل ساختمان دولت این کشور در بیروت در حالی که لباس‌های عروس آغشته به خون به تن داشتند به یک قانون که آن را قرون وسطایی می‌نامیدند اعتراض کردند.

اعتراض زنان لبنان به قانون ازدواج با مرد متجاوز

این زنان به قانونی اعتراض دارند که به متجاوزین اجازه می‌دهد در صورت ازدواج با قربانی خود از مجازات بگریزند. هفته گذشته نمایندگان پارلمان لبنان این قانون را اجرایی کرده‌اند.

 اعتراض عروس‌های آغشته به خون

 
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان
اعتراض جالب زنان لبنانی با لباس عروس, اعتراض عروس‌های آغشته به خون,قانون تجاوزدر لبنان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: