اعتراض جالب نماینده زن پارلمان ترکیه +تصاویر

تصاویر: نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست!

نماینده مستقل مجلس ترکیه، برای نشان دادن اعتراضش به طرح افزایش اختیارات رئیس جمهور خود را با دست‌بند به تریبون مجلس بست.

«آیلین نازلیاکا» نماینده مستقل مجلس ترکیه، برای نشان دادن اعتراضش به طرح افزایش اختیارات رئیس جمهور خود را با دست‌بند به تریبون مجلس بست.
 

درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه

 
درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه, نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست
درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه, نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست
درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه, نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست
درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه, نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست
درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه, نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست
درگیری نمایندگان زن پارلمان ترکیه, نماینده زن مجلس ترکیه خود را به تریبون بست
دعوای نمایندگان زن در پارلمان ترکیه٬ زنان پارلمان ترکیه٬ کتک کاری نمایندگان٬ کتک کاری نمایندگان زن در ترکیه دعوای نمایندگان زن در پارلمان ترکیه٬ زنان پارلمان ترکیه٬ کتک کاری نمایندگان٬ کتک کاری نمایندگان زن در ترکیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: