اعتراض جالب یک پسر جوان به بیکاری (عکس)

اعتراض به بیکاری توسط پسر جوان

جوانی که با این همه مدرک اعتراض خود را به بیکاری خویش اعلام کرد.

اعتراض جالب یک جوان به بیکاری
اعتراض جالب یک جوان به بیکاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: