اعتراض خوزستانی‌ها به قطع برق و آب (تصاویر)

اعتراض خوزستانی‌ها به قطعی برق و آب (تصاویر)

مردم اهواز در اعتراض به قطعی برق، آب و مخابرات روبروی استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار بررسی وضعیت قطعی برق، آب و مخابرات در استان خوزستان شدند.

 
شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت وهوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند.
 

اعتراض مردمی به بحران خوزستان

 اعتراض خوزستانی ها
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
اعتراض مردمی به بحران خوزستان 
 
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند 
 
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند 
 
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: