اعتراض علیه فائزه هاشمی +عکس

تعدادی از هم‌وطنان تهرانی در اعتراض به دیدار عجیب فائزه هاشمی با عناصر بهاییت در مقابل مسجد ارگ تهران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان با نوشتن طوماری و امضا کردن آن خواستار مجازات برخورد دستگاه های قضایی با فائزه هاشمی شدند.

تجمع اعتراضی به دیدار

تجمع اعتراضی به دیدار , اعتراض علیه فائزه هاشمی +عکس

http://bayanerooz.ir/manager_rooz_64/uploads/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%DA%A9%DB%8C%D9%88%20%D8%AF%D9%88.jpghttp://salamdelfan.ir/wp-content/uploads/2016/04/photo_2016-04-26_20-25-29-1024x576.jpghttp://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/95-02/08/133.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: