اعتراف خبرگزاری امارات به قدرت ایران

اعتراف خبرگزاری امارات به قدرت ایران

اعتراف خبرگزاری امارات به قدرت ایران ، خبرگزاری رسمی امارات در یک گزارشی نوشت: کشورهای عربی بسیار ساده لوح هستند و ایران بسیار زیرک! کشورهای عربی به جان هم افتاده اند و ایران برای خود یار جمع میکند و در حال قدرتمند شدن در منطقه میشود. این خبرگزاری نوشت با این سیاستی که ایران در پیش گرفته است به زودی کشورهای عربی زیر سلطه ایرانیان خواهند بود.

اعتراف خبرگزاری امارات به قدرت ایران

چرا امیر قطر تلفن حسن روحانی را جواب میدهد؟

این نشریه اورده است: زمانیکه ایران مجددا تماس گرفت، چرا امیر قطر مجددا به تلفن آن پاسخ داد؟ یک ماه پیش نیز، زمانیکه اختلافات بین کشورهای خلیج فارس و قطر در حال کلید خوردن بود، حسن روحانی رئیس جمهور ایران تماس تلفنی با شیخ تمیم داشت که به شدت بازتاب پیدا کرد.

این اتفاق، سیاستی زیرکانه از سوی ایران بود. اکنون که کشورهای خلیج فارس درگیرند، ایران وسط ماجرا پریده است و در حال افزایش شکاف ها میان این کشورهاست و همچنین در حال نمایش چهره ای از خود بعنوان یک قدرت منطقه ای از طریق میانجی گری است.

سئوالی که پیش می آید این است که چرا شیخ تمیم قبول کرد که با روحانی سخن بگوید. او باید می فهمید که این تماس تلفنی اتش تنش ها را شلعه ور تر می کند و در واقع، همین اتفاق نیز افتاد. البته باید گفت که بدون این اقدام اخیر نیز، احتمال وقوع این مناقشه امکان پذیر بود.

الان هم دوحه مجددا این اقدام را تکرار کرده است. امیر قطر دوباره قبول کرد که با روحانی صحبت کند و اجازه داد سخنان او با این عنوان که «محاصره قطر غیرقابل قبول است» منتشر شود.

ناضران در خلیج فارس نمی دانند شیخ تمییم و دیگر قطری ها فریب این سخنان را خورده اند یا نه. مسلما، دیگر کشورهای خلیج فارس گول این حرف ها را نخورده اند. سعودی ها و اماراتی ها کاملا از دخالت های ایران اگاهند.

مطمئنا، فردی در میان تحلیلگران نزدیک به شیخ تمیم باید بفهمد که ایئولووژی توسعه طلبانه ایران می تواند کاخ امیر قطر را نابود کند. در واقع، تنها به همین خاطر است که کشورهای خلیج فارس در حال مقابله با ایران هستند. متاسفانه، دوحه به جای کمک به اعراب، راه کمک به اقتصاد خود را انتخاب کرده است.

اعتراف خبرگزاری امارات به قدرت ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: