اعدام در زمان قاجار این شکلی بود +تصاویر

اعدام در زمان قاجار به نحوی بسیار وحشتناک بود و قربانیان را در مقابل و چسبیده به توپ جنگی قرار میدادند که بعد از شلیک بدن قربانی به طور کامل کنده شده و بدنش قطعه قطعه میشد!

اعدام در زمان قاجار

اعدام از قدیم تا به حال در میان همه کشورهای جهان وجود داشته و بالاترین حکم جزایی محسوب میشود در زمان قاجار اعدام بیشتر به خاطر مخالفت با دولت انجام میشد و افرادی که با دولت مخالف بودند و یا اقداماتی علیه شاه قاجار انجام میداد جلوی توپ جنگی قرار میگرفت و اعدام میشد.

در ادامه مجله مراحم تصاویری از نحوه اعدام در دوره قاجار را مشاهده میکنید.

اعدام در دوره قاجار

اعدام در زمان قاجار

اعدام در زمان قاجار

اعدام در زمان قاجار

 

قاجار (قَجَر)، قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال فرمان راندند.

بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان است. وی تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه بود که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت.

سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های ترک اغوز در شمال شرق ایران به نام ایل قاجار بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدند.

آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند که شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد و حکومت قاجاریه نیز از قاجارهای استرآباد تشکیل یافته‌است.

قبیله قاجار یکی از قبایل قزلباش بود که ارتش صفوی محسوب می‌شد. پس از حمله مغول به ایران و میان‌رودان، قاجارها نیز به همراه چند طایفه ترکمان و تاتار دیگر به شام و آناتولی کوچیدند.

اعدام در زمان قاجار این شکلی بود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: