اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز در ملاعام + تصاویر

اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز در ملاعام

اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز به دختر سه ساله را مشاهده می کنید.
یک مرد میانسال که به دختر ۳ ساله تجاوز کرده بود به اعدام محکوم شد و تیرباران شد.
این مرد یمنی شیطان صفت بعد از آزار جنسی به دختر ۳ ساله وی را به قتل رسانده بود.
محمد المغربی مرد ۴۱ ساله یمنی به جرم تجاوز و قتل یک دختر بچه به اعدام در ملا عام محکوم شد
و در میدان شهر صنعا این حکم اجرا شد.

پلیس صنعا در حالیکه دستان وی را از پشت بسته بود حکم اعدامش را در میدان شهر صنعا به اجرا گذاشت .حکم صادره برای این مرد میانسال یمنی در ملا عام در حالیکه جمعیت زیادی جمع شده بودند به اجرا گزاشته شد.

اعدام مرد متجاوز در ملاعام

اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز در ملاعام

آزار جنسی دختر ۳ ساله توسط مرد میانسال

اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز در ملاعام

تیرباران مرد یمنی به جرم تجاوز

اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز در ملاعام

تصایر عاقبت تجاوز به دختر بچه

اعدام مرد میانسال به جرم تجاوز و کودک آزاری مرد یمنی و تصایر عاقبت تجاوز به دختر بچه ۳ ساله و تیرباران مرد میانسال در میدان شهر به جرم تجاوز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: