حکم قاتل ستایش

حکم قاتل ستایش پنجشنبه اجرا خواهد شد و نتیجه ها برای رضایت گرفتن فایده ای نداشت.

حکم قاتل ستایش اعلام شد,حکم قاتل ستایش

حکم قاتل ستایش

وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی، از تعیین وقت اجرای حکم این پرونده خبرداد و گفت:

به ما اعلام شده که حکم پنج شنبه اجرا می شود.

مجتبی فرحبخش، از ملاقات حضوری خانواده امیرحسین با وی خبر داد و گفت:

طبق آن چیزی که به ما اعلام شده، این آخرین ملاقات امیر حسین با خانواده اش بوده است.

به ما اعلام کردند که حکم اعدام سحرگاه پنج شنبه اجرا می شود

و تلاشها برای کسب رضایت از خانواده ستایش بی نتیجه بوده است.

متاسفانه فعالان حقوقی و حتی خانواده ستایش موبایل های خود را خاموش کردند.

عدم اجرای حکم، تنها به اعلام رضایت خانواده ستایش برمی گردد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: