اعلام مقصر اصلی برخورد دو قطار سمنان – تبریز

 

اعلام مقصر اصلی برخورد دوقطار سمنان – تبریز

حادثه قطار مشهد – سمنان در ایستگاه هفت خوان شاهرود

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/12/5027942_976.jpg

مجله مراحم موضوع حادثه قطار مشهد – سمنان و تبریز که منجر به فوت تعدادی از هموطنانمان شد و با استعفای مدیر شرکت راه آهن همراه بود در بررسی های تکمیلی قرار دارد.

مامور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه قطار سمنان گفت:مقصر اصلی در حادثه قطار سمنان (سی تی سی) متصدی مرکز کنترل تهران-مشهد در ایستگاه شاهرود است.

 اکبر ترکان مامور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه قطار سمنان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت:مقصر اصلی در حادثه قطار سمنان مرکز کنترل تهران-مشهد است در ایستگاه شاهرود است.

وی تصریح کرد:کنترل ترافیک شاهرود قصورهای دیگری دارند که در مرحله دوم قابل بررسی است؛ ارزیابی ما فنی است و از نظر ما مقصر اصلی یک نفر است.

حوادث ریلی کشور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: